Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink | 300g

Mga dapat malaman tungkol sa BEAR BRAND® Fortified: -Ang BEAR BRAND® Fortified Powdered Milk Drink ang only powdered milk na NAPAG-ARALAN at NAPATUNAYAN na may kumpletong TIBAY-nutrients! -Para sa growing kids. -May Tibayng resistensya (100% Vitamin C, Iron and Zinc) at ngayon may Tibay ng katawan (100% Vit D, Protein and Calcium) nutrients pa -Doble Tibay refers to Tibay-Resistensya nutrients and Tibay-Katawan nutrients with 3 balanced meals and exercise based on RENI needs of 3-5yo -I-check ang expiration date sa likod ng pack. Basahin ang date base sa(MM/DD/YYYY).