Maggi Liquid Seasoning Calamansi | 130ml

- 130ml bottle of MAGGI®® Savor Calamansi liquid seasoning - Liquid seasoning na may concentrated umami at flavor kaya sa bawat patak, naglalaro ang sarap at sipa ng flavor - Go on a Savorventure! Gawa sa natural kalamansi kaya sa bawat patak, naglalaro ang sarap at sipa ng flavor - Best for sawsawan or seasoning your grilled fish and bihon guisado - How to read expiry date: : DD/MM/YYYY