Surf Fabric Conditioner Antibacterial with Mint | 1.5L Pouch

Sa mas pinalakas na Surf Fabcon Antibac with Mint, protektado ka pa rin from up to 99.9% of germs pero ngayon, may freshness ka pa ng mint na tumatagal!