Surf Antibacterial Laundry Bar Detergent 120G Jumbo Cut

Ang Surf Bar Detergent with Fabcon ay may advanced formula na nanunuot sa hibla ng damit para magtanggal ng mga dumi at masamang amoy, at mag-iwan ng preskong bangong tumatagal. Dulot ay damit na may kapansin-pansing linis at patay ang 99.9% of bacteria^! WAIS! ^based on lab test