Surf Blossom Fresh Laundry Bar Detergent 360G Long Bar

Ang Surf Bar Detergent with Fabcon ay may advanced formula na nanunuot sa hibla ng damit para magtanggal ng mga dumi at masamang amoy, at mag-iwan ng preskong bangong tumatagal. Dulot ay damit na may kapansin-pansing linis at bangong fabcon*. WAIS! *Katangian ng bangong fabric conditioner na tumatagal