Surf Sun Fresh Laundry Bar Detergent | 120g Jumbo Cut

Ang Surf Bar Detergent with Fabcon ay may advanced formula na nanunuot sa hibla ng damit para magtanggal ng mga dumi at masamang amoy, at mag-iwan ng preskong bangong tumatagal. Dulot ay damit na may kapansin-pansing linis at bangong fabcon*. WAIS! *Katangian ng bangong fabric conditioner na tumatagal