Surf Purple Blooms Laundry Powder Detergent | 50g x 6s

New Surf Powder with Active Clean Technology -- mas pinagaling magpaputi*, magtanggal-kulob*, at mas pinabango* pa! ‘Sing-galing ng mamahaling panlaba**, pero di mamahalin. Siguradong malinis, maputi, at mabango ang inyong mga labada, sa murang halaga. Ang tunay na WAIS choice para sa inyong pamilya! *vs previous formulation **based on technical test on polyester