Champion Supra Power Blue Detergent Bar | 130g

Ang Supra Power na may blue dye o "tina" para sa enhanced whitening.