Surf Detergent Bar Kalamansi | 360g

Ang Surf Bar Detergent Oxybubbles ay talagang mabisa, sapagkat sa special formula nito, parang may microbrushes na nagtatanggal ng makakapit na dumi. Dulot ay damit na ubod ng linis at bango! Linis-brush na walang kahirap-hirap mula sa powerful Surf Bar Oxybubbles. WAIS!