Surf Antibacterial Laundry Powder Detergent 60G Sachet

New Surf Powder with Active Clean Technology Antibacterial -- mas pinagaling magpaputi*, mas pinabango*, at ngayon, kayang-kaya pumatay ng germs up to 99.9%^! ‘Sing-galing ng mamahaling panlaba**, pero di mamahalin. Siguradong malinis, mabango, at safe ang inyong mga labada, sa murang halaga. Ang tunay na WAIS choice para sa inyong pamilya! *vs previous formulation **based on technical test on polyester ^based on lab test