Surf Rose Fresh Detergent Powder | 65g x 7s

"Ang Surf Powder Active Clean na 'sing galing ng mamahalin, BEST-EVER BANGO na rin! - Magaling maglinis - Magaling magpaputi ng damit - Nagtatanggal-kulob - Nakaka-fresh dahil may BEST-EVER BANGO na! - Nagtatanggal-germs, as endorsed by Philippine Public Health Association *vs. previous formulation, vs. brand X based on lab test on polyester Comes in different variants like Cherry Blossom, Rose Fresh, Sun Fresh, Purple Blooms, Antibacterial, Kalamansi, and Tawas. Ano ang meron sa Surf Powder Active Clean? - Surfactants: naglilinis ng damit - Builders: tumutulong sa surfactants para maglinis - Anti-Redeposition Agents: tumutulong upang hindi bumalik ang duming natanggal - Brightening Agents: pinapatingkad ang mga puting damit - Best-Ever Fragrances: nag-iiwan ng tumatagal na bango sa damit Para mas mabango at malambot ang mga damit, for best results, gumamit ng Surf Fabric Conditioner. Puwede sa handwash o washing machine. Puwede sa puti o de-kolor."