Vaseline Gluta-Hya UV Lotion Dewy Radiance | 200ml